2
Jan Ames
Intelligentie
De intelligentie is goed. Candidaat heeft een behoorlijk verstand. Hij heeft zin
voor hoofd- en bijzaken. De grote lijn kan hij in het oog houden, de neiging bestaat
echter om details wat te verwaarlozen. Het denkvermogen is soepel en de aandacht
varieert van toegespitst tot verspreid. Candidaat heeft het vermogen zich snel in
te werken; hij gaat daarbij niet diep, maar ontwikkelt een zeker flair, dat steunt op
een helder begrip en een goed bevattingsvermogen. De intelligentie is niet die van
den technicus, maar meer die van den zakenleider.
De intelligentietest serie werd met een behoorlijk resultaat uitgevoerd. Candidaat
behaalde een I.Q. van 122. De rekenvaardigheid is behoorlijk en het waarnemings-
vermogen uitstekend. Candidaat neemt scherp, accuraat en snel waar. De algemene
ontwikkeling is behoorlijk, de logische zin eveneens. De verstandelijke qualiteiten
worden ondersteund door een behoorlijke geestelijke belangstelling.
Karakter
Candidaat is een zeer gevoelig man, die uiterst onderhevig is aan gevoelens, stem-
mingen en omstandigheden. Candidaat moet aan dit punt zijn aandacht besteden en
vooral zorgdragen om zelfstandig en zakelijk zijn weg te gaan. Taaiheid en door-
zettingsvermogen moeten worden ontwikkeld. Het zelfvertrouwen is nog wat geremd,
maar naar buiten toe kan Candidaat een vlotte en voortvarende houding produceren.
Innerlijk blijft hij wat onrustig. De betrouwbaarheid is uitstekend.
Praktische eigenschappen
Candidaat begint op enthousiaste wijze zijn werk. Aanvankelijk laat hij zich door
zijn gevoelens beheersen, maar hij stelt zich vrij spoedig zakelijker in en werkt
dan meer efficiënt. Candidaat bezit een goed overzicht, een goed combinatievermogen
en fantasie, die hij praktisch kan gebruiken. Het voorstellingsvermogen is helder.
Hij kan snel besluiten nemen; hij is spoedig enthousiast, maar dit enthousiasme ver-
dwijnt soms weer wat te vlug. De energie is gemiddeld. De praktische zin en de za-
kelijkheid zijn in wezen niet zo groot, maar door de noodzaak versterkt. Candidaat
kan uitstekend zelfstandig werken, vooral geestelijk. Hij heeft behoefte aan vrij-
heid en zelfstandigheid. Een uitgesproken technicus is Candidaat zeer zeker niet.
De uitslagen van de technische proeven waren slechts van gemiddelde aard.
Conclusie
Candidaat is uitstekend geschikt voor de leiding van de verkoop en voor vestigen
en uitbreiden van de relatiekring. Hij kan zeer goed met mensen omgaan, hij is vlot,
voortvarend en ook wel handig. Zijn persoonlijkheid doet sympathiek aan. Ook de
zakelijke leiding kan hij met een goeden boekhouder naast zich zeker in handen
houden.
Voor de technische leiding van de zaak is Candidaat niet geschikt. De sterke pun-
ten worden gevormd door de goede intelligentie, het bevattings- en voorstellings-
vermogen. De zwakkere punten worden gevormd door het gebrek aan taaiheid en de
vrij sterke innerlijke onrust. De laatste punten zijn te versterken door het trainen
en ontwikkelen van de energie en het doorzettingsvermogen.
Bron: Rapport Nederlands Psychotechnisch instituut, 1946
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...122