Lag hier het begin van de samenwerking van de twee zussen
als schrijver en corrector van dit boek? (1989, opening
bedrijf aan de Laan der Verenigde Naties.)
1
Woord vooraf
Echte taalpuristen zullen zich even achter de oren krabben als ze de titel van dit boek zien: ‘Ames staat er achter’.
Sta je als Neerlandicus toch een beetje voor joker met zo’n titel. Het was een fantastische slogan voor de sticker die
in de jaren zeventig op de achterruit van de auto’s werd geplakt, maar het had natuurlijk ‘Ames staat erachter’ moeten
zijn. Waarschijnlijk een simpele vergissing van het toenmalige reclamebureau. Vergissingen staan er meer in dit boek.
Citaten uit brieven, kranten en tijdschriften zijn letterlijk overgenomen inclusief archaïsch taalgebruik en spelfouten.
Toch is ‘Ames staat er achter’ de beste titel die dit boek zou kunnen hebben. De slogan is helemaal ingeburgerd.
Bovendien staat er nog steeds een Ames achter het bedrijf en achter dit boek staan meerdere leden van de familie
Ames. Ten eerste de opdrachtgever. Het was het idee van Engel Ames om dit boek te laten maken en hij stuurde mij
op zoek naar filmfragmenten, foto’s en verhalen. Een soort plakboek moest het worden over de geschiedenis van een
familiebedrijf dat al meer dan een eeuw bestaat. Vanaf deze plaats wil ik mijn broer bedanken voor het vertrouwen
en het enthousiasme, waarmee hij het proces gevolgd heeft. Vervolgens vroeg ik mijn zus Ank om mijn teksten en
de informatie, waar nodig, te verbeteren en aan te scherpen. Dank Ank. Zo ontstond er een goede samenwerking
binnen de familie en dat zouden onze ouders ongetwijfeld prachtig hebben gevonden.
Niet alleen de familie Ames, ook veel (oud)medewerkers doken in hun plakboeken en kwamen met verhalen. Dank
jullie allemaal voor jullie tijd, inzet en de vele prachtige herinneringen. Ik ga geen namen noemen, want dan doe ik
ongetwijfeld iemand tekort. Ik was hoe dan ook blij verrast door jullie gedrevenheid en door het vertrouwen al die
herinneringen te willen delen. Want uiteindelijk draait het in dit boek vooral om herinneringen, uit een ver verleden
en dichterbij. Wie met de QR-codes de filmpjes bekijkt, ziet een tijd en een bedrijf zoals het nooit meer zal zijn. Hier
en daar zullen lezers lachen, zich verbazen, maar vooral dezelfde weemoed ervaren die voortdurend in mij opkwam
bij het maken van dit boek.
Tegelijkertijd voel ik trots. Trots op mijn vader, die deze zaak heeft opgebouwd en over wie met zoveel warmte werd
gesproken. Trots op mijn broer, die de zaak heeft uitgebouwd en over wie met zoveel bewondering wordt gesproken.
Trots vanwege al die (oud)medewerkers die met zoveel plezier een bijdrage leverden aan dit boek. Het was mooi te
ervaren hoe iedereen erachter stond!
Jakkie Ames
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...122