Jan Ames op de
schouders bij de opening
van het pand in
Ridderkerk in 1960.
5
De overstap naar de Tesselschadestraat in Dordrecht heeft Jan Ames
wel de mogelijkheid gegeven om zichzelf en zijn bedrijf ten volle te
ontplooien. Hij werkte keihard en deed er alles aan om de Volkswagen
in Dordrecht te promoten. Hij wist dat de Kever een goede en niet
al te dure auto was. In 1953 verhuisde hij naar een nieuw pand op
de Brouwersdijk. Jan Ames kreeg steeds meer het vertrouwen van
de klanten en hij genoot van iedere Kever en VW-bus die hij in
Dordrecht rond zag rijden, vooral omdat hij zelf de meeste wagens
aan de man had gebracht. Jan was behalve eigenaar en directeur nog
altijd een uitstekende verkoper.
Daarnaast was hij intensief betrokken bij het maatschappelijk leven
in Dordrecht. Hij had bijzonder veel contacten, die hij ook inzette op
sociaal terrein. Hij was actief voor de Mytylschool, waarvan hij één
van de oprichters was. Daarnaast vervulde hij een aantal functies,
zoals het voorzitterschap van DS’79, de Drechtse Harmonie, de VVV,
de Bovag, de Kamer van Koophandel en Veilig Verkeer Nederland.
Ondertussen groeide het bedrijf. Er kwamen vestigingen in
Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Ook in mindere
tijden, zoals de oliecrisis en de economische terugval in de jaren
tachtig, wist Jan Ames zich staande te houden dankzij een consequent
beleid. In 1984 ging hij op 65-jarige leeftijd met pensioen.
Annie van Bruchem:
“Jan Ames werd op handen
gedragen, want je kon altijd bij hem terecht.
Problemen probeerde hij zo goed mogelijk
voor je op te lossen. Hij was een strenge
baas maar wel heel menselijk. Hij had soms
last van een ochtendhumeur en dan kon hij
erg pietluttig zijn.”
Hadde Noordermeer:
“De oudste
dochter kwam een keer bij me
zitten en vroeg mij of ik bij
haar vader wilde pleiten voor
zakgeldverhoging. Ik deed dat,
waarop Jan Ames voorstelde,
dat ik het zelf maar moest
aanvullen als ik het te weinig
vond.
Ik heb nooit problemen gehad
met Jan Ames hoewel hij wel
eens lelijk kon doen. Hij was
een absolute perfectionist en
het moest wel gaan zoals hij
het wilde. Anderzijds was hij
een vooruitstrevend man, die
goed vooruit keek.”
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...122