4
Biografie
Hij wilde maar al te graag weten dat hij op 21 augustus 1919 geboren
was in Leerdam. Zijn vader Engel had daar samen met zijn broer
Jan een bedrijf opgericht. Engel Ames overleed al vroeg en liet een
gezin met acht kinderen achter. Jan Ames, de oudste zoon, was op dat
moment tien jaar. Hoewel oom Jan Ames het gezin onderhield, ging
de jonge Jan in 1933 op veertienjarige leeftijd in het familiebedrijf
aan de slag. Toen hij 15 jaar oud was, kreeg Jan van zijn oom een auto
toegewezen met chauffeur, de heer J.D. Jakobs uit Leerdam, zodat hij
door het land kon reizen om overal en nergens auto’s op te kopen.
Hij werkte tot de oorlog uitbrak en het bedrijf door de Duitsers in
beslag werd genomen.
Omdat de garage in Leerdam gesloten werd, besloot Jan Ames
verder te studeren en hij nam contact op met het ‘Instituut voor den
Autohandel’ (IVA) in Driebergen. De heer Riemer, directeur van
de IVA, eiste dat Jan Ames zich voor een heel jaar verbond. Deze
weigerde. Hij wilde van maand tot maand afrekenen om zodra de
oorlog was afgelopen, terug te kunnen keren naar Leerdam. Hij
kreeg zijn maandcontract, waarschijnlijk het enige in zijn soort in
de geschiedenis van de IVA en Jan Ames en Geerlig Riemer zijn
vrienden voor het leven geworden.
Na de oorlog openden de drie broers Jan, Wim en Piet samen met
hun zwager Jaap de Haan het bedrijf opnieuw. Ze kregen een contract
met Pon en gingen, naast fietsen, ook Volkswagens verkopen. Toen
Pon eiste dat één van de broers naar Dordrecht ging, ontstond er
enige discussie in de familie. Uiteindelijk besloot Jan Ames om te
vertrekken.
Het viel de jonge ondernemer zwaar om in 1952 het Leerdamse
familiebedrijf, waarmee hij was opgegroeid, los te laten. Het was
echter onvermijdelijk, want ondanks een uitstekende familieband,
zag Jan wel in dat een opsplitsing noodzakelijk was voor een gezonde
ontwikkeling van het bedrijf.
Cor Groen:
“Met Jan Ames
heb ik hele leuke dingen
en minder leuke dingen
meegemaakt. Hij had nogal
eens last van wisselende
stemmingen. Vlak voor
mijn 25-jarig jubileum
zijn we bijna uit elkaar
gegaan. Ik weet niet meer
waar het meningsverschil
over ging, maar na drie
dagen zwijgen zijn we
met elkaar in gesprek
gegaan. Het conflict
hebben we gelaten voor
wat het was en we hebben
een borrel genomen op de
hernieuwde samenwerking.”
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...122